På Øvre Høylandet biter ikke gårdsdøden like hardt

Sentralisering på noen få og veldig store bruk har vært omkvedet i norsk landbruks-politikk lenge. Men det er heldigvis ikke alle steder dette har slått helt til.

FRA BYGDA DET SATSES: På Øvre Høylandet og Kongsmoen er det i dag 17 husdyrbruk. Hele fem av dem har fått tilskudd fra Innovasjon Norge de siste to årene, og flere er på tur inn. Fra venstre: Lisa Salin Brøndbo fra IN, Sverre Lilleberre, Rita Rosendal, Solbjørk Kjølstad, Lars Magnus Almås Øie og Arve Rosendal. 

Jeg er en av de bøndene som er veldig lykkelig som liten.

Solbjørg Kjølstad
NAMDALSAVISA

ØVRE HØYLANDET: – Til sammen på det vi definerer som Øvre Høylandet og Kongsmoen er det i dag 17 små og middels store gårdsbruk som er i drift. Det er klart at det er mange færre enn det var for 20–30 år siden, men samtidig har vi ikke minsket fullt så mange bruk som de har gjort andre steder, sier Solbjørg Kjølstad.