Tester biodiesel på traktor

Hypotesen er at en ny type biodiesel kan være like bra som fossilt. Nå har 15 traktorer på Innherred fylt tanken.

Framtidsrettet fylling: Tvestadlia samdrift i Stod er en av sju testbrukere med i alt 15 traktorer som har fylt tanken og skal være med i en utredning av avgiftsregime, og miljø- og bærekraftsforutsetningene for innføring av biodiesel i norsk landbruk.  Foto: Privat

Dette prosjektet kommer til å fjerne alle tekniske og agronomfaglige fordommer mot biodrivstoff på traktor.

Bjørn Eidem
NAMDALSAVISA

STEINKJER: Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning, startet 1. juli i år prosjektet «Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk» i samarbeid med Landbruk 21 Trøndelag, Mære Landbruksskole og Høgskolen i Innlandet Blæstad. Formålet er å kartlegge og dokumentere forskjeller i driftsproblematikk, blant annet slitasje og servicebehov.

Også drivstofføkonomi og drivstofforbruk skal dokumenteres. Hypotesen er at den nyeste biodieselen, kalt HVO EN15940, er fullt på høyde med konvensjonell fossil diesel, og at man kanskje kan dokumentere at den nye biodieselen har driftsmessige fortrinn.