Et godt beite i gammel utmark er gull verdt

Gamle gjengrodde beiter pusses opp, og nye beiter ryddes. For beiter i gammel utmark er en ressurs som flere og flere ser verdien av å ta vare på.

INNMARKSBEITE I GAMMEL UTMARK: Med de siste utvidelsene som Iver Martin Berre gjorde for noen år siden disponerer han nå 150 mål godkjent innmarksbeite, og han har 90 mål til som venter på godkjenning. 

De gamle beitene ble forsømt og gikk tilbake til skogen.

Iver Martin Berre
NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: – En gang på 1990-tallet kom regelen som sa at all storfe måtte ut på beite i noen uker på sommeren. Jeg husker hvor mye støy og protester det ble da. Nå kan jeg ikke tenke meg gårdsdrift uten å ha godt med beiter, sier gårdbruker Iver Martin Berre på Namdalseid.