Fikk avslag på søknad om støtte til «Hver tur teller»

NAMDALSAVISA

VIKNA: Vikna kommune har søkt Trøndelag fylkeskommune om støtte til tiltaket «Hver tur teller». Søknaden ble avslått med begrunnelsen at tiltaket ikke kan gis prioritet innenfor «tilskuddsordningas økonomiske ramme».

I avslaget påpekes det at det er begrensede midler til disposisjon og at søknaden fra Vikna ikke kan prioriteres ut fra retningslinjene i ordninga. Det var kommet inn 120 søknader på totalt 8,2 millioner, mens 2,4 millioner kroner var bevilget.