Fikk avslag på søknad om støtte til «Hver tur teller»

NAMDALSAVISA

VIKNA: Vikna kommune har søkt Trøndelag fylkeskommune om støtte til tiltaket «Hver tur teller». Søknaden ble avslått med begrunnelsen at tiltaket ikke kan gis prioritet innenfor «tilskuddsordningas økonomiske ramme».