Demensaksjonen 17.- 23. september 2018

Håper flere vil bli aktivitetsvenner

Namsos demensforening vil bruke årets demensaksjon til å rekruttere flere aktivitetsvenner.

AKTIVITETSVENNER: Jarle Mediå (til venstre) og Øyvind Moen håper på vegen av Namsos demensforening at enda flere vil melde seg som aktivitetsvenner for personer med demenssykdom.  Foto: Bjørn Tore Ness

Man kan gjøre veldig få feil ved å være medmenneske og aktivitetsvenn.

Øyvind Moen, aktivitetsvenn
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi ønsker oss enda flere frivillige som kan bidra til at folk med en demenssykdom kan få et mer aktivt liv, sier Jarle Mediå, som er ansvarlig for aktivitetsvennene i Namsos demensforening.