Nærøy hadde prøvd å få tak i person med rett kompetanse

Nølte ikke da Leif Marius ringte

Nærøy kommune er tidlig ute med å nå kravet til Stortinget, og har allerede ansatt kommunepsykolog. Hovedfokuset skal være å hjelpe barn og unge.

NY PÅ JOBB: Leif Marius Trana er nytilsatt kommunepsykolog i Nærøy kommune. Helga Bogen Størseth er enhetsleder i forebyggende helse, en nyopprettet enhet i kommunen. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Stortinget har vedtatt at alle landets kommuner skal ha kommunepsykolog innen 1. januar 2020.

Da Leif Marius Trana ringte til Nærøy og viste sin interesse, heiv de seg på. Nå er de blant de første i fylket til å ansette kommunepsykolog.

– Jeg begynte 1. september, så jeg har akkurat kommet i gang, sier Trana som opprinnelig kommer fra Namsos.

Fokus på barn og unge

Nå kommer han fra Alta, hvor han har arbeidet i tre år. Før det jobbet han på St. Olavs, og han har profesjonsutdanning i psykologi fra NTNU.

– Jeg trives i distriktet, ønsket å komme meg nærmere heimplassen og samtidig prøve noe nytt, sier han.

Nærøy kommune har tidligere prøvd å få tak i psykologer uten hell. Helga Bogen Størseth, enhetsleder forebyggende helse, er glad for å ha den nye ansatte på plass.

– Hovedfokuset hans kommer til å være på barn og ungdom mellom 0 og 26 år. I tillegg kommer han til å ha litt systemrettet arbeid, som utvikling av planer, sier hun, og legger til at kommunepsykologen kommer til å samarbeide tett med andre tjenester.

– Jeg har allerede tatt kontakt med skolene. Jeg vil si hei og høre hva de har bruk for, sier Trana. Han påpeker at det skal være kort ventetid for å ta en prat med ham.

Lettere å fange opp

– Målet er å komme tidlig inn, så behovet for videre hjelp ikke blir så stort og at henvisningene ikke blir så mange, sier den nye kommunepsykologen.

Enhetslederen håper nyansettelsen skal være med på å forebygge sykdommer.

– Nå blir det lettere å fange opp barn og unge som sliter. Det blir også enklere å få kontakt og avdekke tidlig hva det er snakk om, sier hun.

I kommunen er det blant annet tidlig debutalder for rus og det er store sosiale forskjeller. Størseth er ikke i tvil om at det er et behov for kommunepsykolog.

– Nærøy kommune er tidlig ute med etablering av forebyggende enhet, og nå med kommunepsykolog. Kommunen tenker framoverlent og det er bra. Nå er målet å få ned tallene på barn og ungdom som sliter.