Skal avklare skrivemåte på stedsnavn

NAMDALSAVISA

NÆRØY: I forbindelse med søknad om adressetilleggsnavn i Nærøy har Stedsnavntjenesten for Midt-Norge reist fire navnesaker, ifølge Kartverket. Prosessen skal avklare riktig skrivemåte på navnene.

Gårdsnavnet Ramstad skal utredes og bruksnavnet Nergården. Samme prosess er satt i gang for bruksnavnene Gardmannvika og Kråkvika. Skrivemåten på alle navnene har variert opp gjennom tidene, men nå skal riktig skrivemåte fastsettes. Ramstad er registrert med hele fem skrivemåter.