Skal avklare skrivemåte på stedsnavn

NAMDALSAVISA

NÆRØY: I forbindelse med søknad om adressetilleggsnavn i Nærøy har Stedsnavntjenesten for Midt-Norge reist fire navnesaker, ifølge Kartverket. Prosessen skal avklare riktig skrivemåte på navnene.