Vernepleiestudenter skal trene NIL Diamonds et helt år

Topp stemning allerede på første trening

Fire studenter tar over treneransvaret for NIL Diamonds gjennom et unikt pilotprosjekt.

NYE TRENERE: NIL Diamonds sin første trening med nye trenere. Første rad fra venstre: Thomas Homstad, Kjersti Sormbroen og trenerne Fredrik Strande, Mari Hassel Kolstad, Kamilla Jacobsen og Mats Romsdalen. Midten fra venstre: Kontaktlærer ved vernepleien på Nord Universitet og trenerutvikler i NIL Fotball Johan Ludvik Lund, emneansvarlig for praksis på vernepleien Gunn Eva Myren, faggruppeleder på vernepleieutdanninga Wenche Wannebo, lagleder for NIL Diamonds Åse Nordgård, Rita Staven, Lisa Malin Fløan, Ronja Bjørnseth, Marianne Lyng, Camilla Hovik, Tine Gladsø, Kristin Larsenog daglig leder i NIL fotball Bente Skaftnesmo. Bak fra venstre: Andreas Jakobsen, trener Simen Holm, Vegard Larsen, Arve Indbryn, Kent Are Martinsen, Maja Martinsen, Per Arne Pedersen og Espen Bergmann.  Foto: Tor Martin Årseth

NAMDALSAVISA

NAMSOS: På vernepleiestudiet ved Nord universitet i Namsos har det lenge vært tradisjon med alternativ praksis for studentene. Den har brukt å vare i 12 uker, men nå innleder universitetet og NIL Fotball et unikt samarbeid.