Begrensning på Engasvegen oppheves

NAMDALSAVISA

Den mye omtalte aksellastbegrensninga til fire tonn på Engasvegen nord for Rørvik er opphevet. Det er Statens vegvesen som på kort tid har fattet vedtak om dette ut fra ønske fra Vikna kommune.

Vedtaket om oppheving gjelder på strekninga Aunet til kryss med fylkesveg 7086. Samtidig innføres det begrensning av trafikk med lastebil og trekkbil på strekninga fra Aunet til krysset. Skiltet «Forbudt for lastebil og trekkbil» skal settes opp som vedtatt i skiltplanen for området.