Får penger til grøfterensk

NAMDALSAVISA

VIKNA: Vikna kommune har søkt om ekstra tildeling av NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) for 2018, og Fylkesmannen i Trøndelag har vedtatt å gi kommunen en tilleggsbevilgning på 15.000 kroner. Søknaden var på 20.000 kroner.

Midlene kommunen har fått er tenkt brukt til planlagt grøfterensk i hogstfelt. I tildelingsbrevet opplyser Fylkesmannen at det i år er satt av en pott på 1,1 millioner kroner som reserve til kommuner som har hatt stor aktivitet på skogkulturområdet.