Ser på ulykkestall med ATV

Politiet har sammen med Statens vegvesen og Trygg Trafikk begynt å se på ulykkestallene for ATV-kjøretøy, men har foreløpig ikke noen konkrete tall å vise til.

IKKE UFARLIG: Politiet vil ha med seg bransjen og trafikkskolene for å belyse risikoen ved å håndtere ATV-er.  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

STEINKJER: – Vi har et visst inntrykk av at ATV-er er overrepresentert i antall ulykker, men vi har foreløpig ingen tall på dette. Det er for tidlig å si noe om, sier Sivert Rannem i politiet.