Trekker tilbake tillatelse

NAMDALSAVISA

VIKNA: Fiskeridirektoratet har vedtatt å trekke tilbake tillatelsen for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kjeldholmen i Vikna kommune. Det selskapene er Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS som har hatt tillatelsen.