Trekker tilbake tillatelse

NAMDALSAVISA

VIKNA: Fiskeridirektoratet har vedtatt å trekke tilbake tillatelsen for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret på lokaliteten Kjeldholmen i Vikna kommune. Det selskapene er Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS som har hatt tillatelsen.

Begrunnelsen for vedtaket er at det ikke har vært drift på lokaliteten siden juni 2011 og at det ikke er planlagt drift kommende år. Formålet med regelen om tilbaketrekking er at lokalitet som ligger brakk ikke skal hindre annen virksomhet der.