Zipline til Kolvereidvågen var et et mange spreke forslag på idédugnaden

Europas største zipline fra fjellet Kjerringa og ned til Kolvereidvågen bør bygges som en attraksjon for Norges minste by.

SPREKESTE: Planlegger Ragnhild Wendelbo Melgård følger med i gruppearbeidet til (fra venstre) Jørg Mentzen, Arild Kjøniksen, Åge Einar Waag og Lars Fredrik Mørch. Det var denne gruppa som lanserte ideen om Europas største zipline på Kolvereid. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det manglet ikke på spreke forslag da en trettitall innbyggere møttes til idedugnad – omtalt som plankafe – på Kolvereid torsdag kveld. Samtidig som arbeidet med kommunedelplanen er i sluttfasen og skal vedtas i september, jobbes det med en plan for utvikling av Kolvereid sentrum. Folkemøtet var et ledd i denne prosessen.