Kraftselskap gjør nytt forsøk i Bindalsfjellene

Reineiere fnyser av kaffeinvitasjon fra vindkraftaktør

Ikke før Fred. Olsen Renewables AS har fått endelig nei i Olje- og energidepartementet til en større vindkraftutbygging i Bindal så kommer en ny aktør på banen.

MOTSTAND: Fra reindrifta og miljøorganisasjonene var det massiv motstand mot bygging av vindmøller i Kalvvatna. En motstand som gjorde at det aldri ble noe av planene. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: – Vi har sett på kartene som viser at høyfjellsområdene i Bindal er veldig godt egnet for produksjon av vindkraft, sier prosjektutvikler Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind Energi AS.