Skal utrede flere bruksområder til eventuell ny hall i Rørvik

Behov utenfor idretten

En komite med ordfører Amund Hellesø i spissen skal se på om en eventuell ny idrettshall kan ha flere bruksområder.

Hall Rørvik: Dagens idrettshall i Rørvik har for liten kapasitet. Nå skal det utredes om en eventuell ny hall blir bygd slik at både idrett og alt annet av aktivitet kan få plass. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Bakgrunnen for at det snakkes om ny hall er idrettens behov. De trenger flere hallflater for å gi treningstid nok til alle, sier ordfører Amund Hellesø.