Høring om to nye kraftverk i Høylandet

NVE har to konsesjonssøknader om kraftverkutbygging ute på høring. Begge er på Høylandet og de ligger bare drøyt to kilometer fra hverandre.

BETYDELIG OPPGRADERING: I Ytteråa er det i dag et kraftverk, men det utnytter bare en brøkdel av potensialet. Det vil dagens eiere endre på. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: I begge de to elvene det nå søkes konsesjon om utbygging av kraftverk, er det kraftproduksjon i dag.