Etablerer ny frivillighetspris

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fylkesrådmannen fremmer forslag om å etablere en egen frivillighetspris for Trøndelag. Prisen opprettes etter erfaringer fra tidligere eksisterende Frivillighetspris for Nord-Trøndelag.