Fem millioner kroner i tilskudd til Sør-Gjæslingan

Et tilskudd på fem millioner kroner skal ruste opp offentlig eide bygninger og vedlikeholde kulturlandskapet i Sør-Gjæslingan.

TILSKUDD: Fem millioner skal brukes på vedlikehold i Sør-Gjæslingan. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det er Riksantikvaren som har vedtatt å gi tilskuddet på fem millioner til Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Vikna kommune. De to partene har søkt om 1,5 millioner kroner til skjøtsel av kulturlandskap og istandsetting av dieseltank og andre infrastrukturtiltak i kulturmiljøet.