Friidretten blir på nytt utfordret til å vurdere kretssammenslåing

Når lederne for fri-idrettskretsene i Norge møtes til ledermøte på Gardermoen om 14 dager, blir de igjen utfordret på kretsstrukturen. Nord-Trøndelag Fri-idrettskrets viker ikke fra tidligere vedtak.

UTFORDRES: Lederne i Friidretts-Norge utfordres til diskusjon om organisering av kretsgrensene på ledermøtet om 14 dager. Nord-Trøndelag Friidrettskrets ønsker ikke ei sammenslåing med kretsen i sør.  Foto: Ellen Homstad

Vi har mer å tjene på samarbeid enn sammenslåing.

Ragnar Prestvik
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jo, vi skal være med på å diskutere hvordan vi skal organisere oss, men per i dag ser vi ikke at vi totalt sett har noen gevinst på å slå oss sammen med Sør-Trøndelag, sier leder Ragnar Prestvik.