Lie blir rådmann i Namdalseid

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Fra 1. oktober og ut året blir Bodil J. Lie konstituert rådmann i Namdalseid. Fra 1. januar 2019 tilsettes Inge Ryan som rådmann og Lie trer da inn i rollen som assisterende rådmann ut 2019.