Tiltalt for å ha truet med kniv

En mann i 30-åra fra Midtre Namdal må møte i Namdal tingrett 25. september.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Han er tiltalt for «i ord eller handling å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å framkalle alvorlig frykt».