Ny beredskapshenger til 450.000 kroner skal løfte brann- og redningsvesenet

I snitt er det mellom fem og ti trafikkulykker med tyngre kjøretøy langs E6 i Namsskogan i året. Nå står brann og redningstjenesten i kommunen bedre rustet til å håndtere slike ulykker.

Beredskapshenger: Nå skal Namsskogan brann – og redningsvesen stå godt rustet mot akutt forurensing. Fra venstre: Svein Åge Finseth, avdelingsleder Namdal IUA, Jan Morten Rogstad, innsatsleder Namsskogan brann og redning, Frode Bjørhusdal, brannsjef Namsskogan brann og redning og Håvard Sæther, Namsos brann og redning. 

Nå trenger vi ikke lenger stå under diesellekkasjer med ei bøtte.

Frode Bjørhusdal, brannsjef Namsskogan
NAMDALSAVISA

NAMSOS/NAMSSKOGAN: – Dette er stort for oss. En slik henger inneholder alt vi trenger for å minimere forurensinga når uhellet er ute, forteller brannsjef i Namsskogan brann og redningsvesen, Frode Bjørhusdal.