Avventer ombygging av Namsskogan skole

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Kommune-styret har vedtatt å ta sakene om ombygging av Namsskogan skole og de bygningsmessige utfordringene ved kommunehuset til orientering.