Økt militær trafikk i Trøndelag

Mandag 24. september vil de første større kolonnene med kjøretøy og materiell til NATO-øvelsen Trident Juncture bevege seg ut på vegene i Trøndelag.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det opplyser Forsvaret i ei pressemelding fredag.

I perioden fram mot feltøvelsen vil det komme flere store fartøy med utstyr og materiell. Det er kaianleggene på Fiborgtangen ved Skogn, Hammarnesodden sør for Namsos og Orkanger som vil bli benyttet.

Kolonner med militært materiell vil bestå av opp til 12 kjøretøy og kan ha noe lavere hastighet enn øvrig trafikk.

Av hensyn til sikkerheten ber Forsvaret bilister om å vise hensyn, unngå farlige forbikjøringer og ikke bryte inn i kolonnene.

Veiaksene i Trøndelag som blir mest berørt er:

  • E6 Skogn – Dombås
  • E39 Klett – Molde
  • Fylkesveg 30 Støren – Tynset
  • Fylkesveg 31 Røros – Vauldalen
  • Fylkesveg 65 Orkanger – Surnadalsøra
  • Riksveg 3 Ulsberg – Elverum

Alternative veiruter vil også bli benyttet for å begrense belastningen.

Forsvaret oppfordrer publikum til å oppsøke informasjon på Forsvarets hjemmeside og Vegvesenets nettsider  for mer detaljert informasjon.