Namsos Fritid har kjøpt tomt på Spillum for å møte framtida

Et bygg på denne tomta vil være en mye bedre plassering for Namsos Fritid. De har kjøpt tomt med tanke på nybygg.

TOMTEKJØPER: Martin Fossmo Wågan i Namsos Fritid har kjøpt tomt på Spillums-sida av den nye namsosbrua. Der vil han sette opp et nytt anlegg for virksomheten. Når, er så langt ikke klart.  Foto: Bjørn Tore Ness

Vi er helt i startfasen. Vi har begynt med å kjøpe tomt og har en intensjon om å bygge nytt.

Martin Fossmo Wågan
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Også hos Namsos Fritid AS i Navarvegen 4 på Spillum tenkes det nytt. De har for lengst vokst ut av lokalene sine, og ser behov for å oppføre et nybygg tilpasset deres behov.