Utviklingskontoret splittes: – Vi må tenke nye løsninger

Utviklingskontoret i Midtre Namdal blir splittet når samkommunen oppløses 1. januar 2020. Namsos-rådmann Inge Ryan ønsker å høre næringslivets syn før han bestemmer hvordan kommunens næringsapparat skal organiseres.

Dialogmøte: Rådmann Inge Ryan ønsker innspill fra næringslivet før han bestemmer hvordan nykommunens arbeid med næringsutvikling skal organiseres. På dialogmøtet deltok Odd Arne Flasnes (til venstre), Hege B. Skillingstad, Olav Weglo, Hanne M. Breivik, Inge Ryan, Amund Lein, Bjørnar Schei og Kine Gulstad. FOTO: JONAS OLSEN 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Jeg har invitert representanter fra næringslivet i Namsos, Namdalseid og Fosnes for å få signaler, innspill og forventninger til ei framtidig organisering. Vi skal ha flere møter før rådmannen konkluderer, sier Inge Ryan som har fått politikernes fullmakt til å organisere nykommunens næringsavdeling.