Avviste klagen på steinbruddet

Det var full enighet blant nærøypolitikerne om å avvise klagen på reguleringsplanen for Hagan steinbrudd ved Kolvereid.

ENIG: Halvor Laugen har vært mot steinbruddet hele vegen, men så heller ikke nye momenter. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det var privatpersonene Steinar Livik og Vigdis Kutschera som hadde klaget på kommunestyrets flertallsvedtak om å godkjenne reguleringsplanen. I likhet med rådmannen og formannskapet, konkluderte kommunestyret med at det ikke var framkommet nye momenter i saken og avviste derfor klagen.