Ungdommen mener at det bør satses på Mot-programmet i Nye Namsos

– Du lærer å ta egne valg

Etter flere år på sidelinja mener ungdommen at Nye Namsos bør bli en Mot-kommune.

Gir seg ikke: Mone Skjærvik Høkholm og Gisle Tranås er blant ungdommene som mener at Mot-programmet bør videreføres når Namdalseid og Fosnes innlemmes i Nye Namsos. – Vi har fått fine verktøy til å få bedre klassemiljø og langt bedre inkludering, sier Mone Skjærvik Høkholm.  Foto: Bjørn Tore ness

Jeg har merket selv at det har ringvirkninger utover skolen.

Gisle Tranås
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mange var uenige da Namsos kuttet ut Mot i 2015. Nå går en rekke ungdommer i bresjen for at det bør satses på Mot-programmet i Nye Namsos. Torsdag skal de tale sin sak sammen med Mot under kommunestyremøtet i Namsos kommune.