Fortviler over at sønnen er blitt fratatt skoleskyssen

Bor 24 meter for nært

William Kristoffer Sletten Akseth (14) bor 24 meter for nærme skolen. I år nektes han fri skoleskyss av den nye fylkeskommunen – og han er ikke alene om å stemme i klagesangen.

KLAGER: Mamma Hilde Mari Sletten har klaget på at sønnen William Kristoffer ikke får gratis skoleskyss. Fylkeskommunen har målt opp avstanden til skolen fra familiens hus til 3.976 meter – 24 meter unna den magiske 4-kilometersgrensa. 

NAMDALSAVISA

SPILLUM: Det vil si; det er i første rekke mamma Hilde Mari Sletten som har ført klagen til Trøndelag fylkeskommune i pennen.