Prosjekt skal gjøre Nærøy rustet til bedre folkehelse og å utjevne sosiale forskjeller:

Vil fattigdommen til livs

Nå skal det satses betydelig på å utjevne de sosiale ulikhetene i Nærøy.

DÅRLIG ØKONOMI: Folks psykiske helse påvirkes av svak økonomi og rammer også barna hardt. ILLUSTRASJONSFOTO 

Dårlig økonomi har mye å si for svak utvikling hos barn.

Anne Lene Gregersen, folkehelsekoordinator
NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Folkehelsekoordinator Anne Lene Gregersen orienterte fredag Nærøy kommunestyre om arbeidet som pågår.