Hedret veteraner fra Tysklandsbrigaden

Fredag fikk 12 veteraner fra Tysklandsbrigaden sin velfortjente takk fra Forsvaret.

VETERANER: Følgende fikk medaljer for innsatsen i Tysklandsbrigaden: Fra Overhalla; Finn Sæternes, Oddmund Flasnes, Arne Eidesmo, Rolf Aunet, Dagfinn Moa, Helge Tødås, Johan Flått, Håkon Kjærstad og Jostein Lysberg (post mortem), Magne Lysberg og Inger Margrethe Lysberg Gundersen mottok medaljen på vegne av familien. Fra Høylandet; Arne S. Almås, Kristian Lona og Joar Viken. I tillegg er Tore Homstad, og Harald Vik, begge Overhalla, tildelt medaljene, men hadde ikke anledning å være til stede. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Jeg skal være den første til å si at dette er på høy tid, sa sjef HV12, oberst Håkon Warø, da han under en lunsj på Skage frivilligsentral overrakte medaljene for innsatsen i Tysklandsbrigaden.