Leken prost vil seile til Portugal

– Sett av ti minutter til lek hver dag

I august for to år siden startet Roald Iversen som prost i Namdal prosti, og mandag trer han inn i pensjonistenes rekker. Som leder for distriktets prester har han vært klar på viktigheten av lek i hverdagen, noe han fortsatt kommer til å brenne for.

Viktig med lek: Prost Roald Iversen mener vi aldri blir for gamle til å leke. Her på Festplassen i Namsos. 

Kirka må alltid være i oppbrudd, forberedt på gå nye veger.

Roald Iversen, avtroppende prost
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Prost Roald Iversen fylte 67 år 1. september. 1. oktober blir han pensjonist. På spørsmål hva han nå skal bruke tiden til, er svaret: