Ønsker å ta ut inntil seks mill. kubikkmeter stein

Vil utvide steinbrudd på Sjåenget

Steinbruddet ved fylkesveg 17 på Sjåenget i Overhalla er snart brukt opp. Derfor vil entreprenøren regulere et nytt område for videre drift.

UTVIDELSE: Glømmen eiendom AS som forslagsstiller og Glømmen entreprenør som oppdragsgiver søker om å få utvide eksisterende steinbrudd i Sjåenget for å sikre tilgang på stein i framtida.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Dagens reguleringsplan ble vedtatt i 2009, og uttak av stein området som ble regulert den gangen er på det nærmeste ferdig.