– Lærere kan utgjøre en viktig forskjell

Wenche Wannebo mener lærere kan utgjøre en viktig forskjell for ungdom som bor på hybel.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det ungdommen forteller er at lærere er viktig. Det at noen ser dem og at noen har omtanke for dem. At noen tar en ekstra telefon hvis man har vært borte fra skolen et par dager, beskrives som viktig.