Wenche Wannebo har skrevet doktorgrad om hvordan hybellivet påvirker ungdoms psykiske helse

Hver fjerde jente på hybel sliter psykisk

25 prosent av jenter som bor på hybel sliter med psykiske plager. – Det er enkle grep som kan gi dem en bedre hverdag, sier Wenche Wannebo.

FORSKNING: Wenche Wannebo har levert doktorgradsavhandling der hun har fordypet seg i hverdagen for hybelboere på videregående skole. Et viktig funn er at hver fjerde jente som bor på hybel har psykiske plager. Elevene på bildet har ingen relevans til artikkelen.  Foto: BJØRN TORE NESS

De sliter med å få i seg mat, fordi de føler seg alene.

Wenche Wannebo
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namsoskvinnen har nylig levert sin doktorgradsavhandling med tittelen «Om ungdom og psykisk helse», med undertittel «Ung på hybel, sårbarhet og helsefremming», der hun har forsket på elever som går på videregående skole.