Aspli spør om 2,2 millioner til Marøya

Både fylkespolitiker Terje Sørvik og Nærøy-ordfører Steinar Aspli er på ballen når det gjelder å planlegge tiltak på den fryktede vegstrekninga på Marøya.

TRAFIKKFARLIG: Det er på denne strekninga folk har etterlyst gang- og sykkelveg. Sist var det Ingunn Lysø som etterlyste tiltak, etter å ha jobbet med saken i mange år.  

NAMDALSAVISA

MARØYA: Det har over flere år kommet meldinger fra bekymrede myke trafikanter som opplever farlige situasjoner langs fylkesveg 770 på Marøya. Sist var det Ingunn Lysø som etterlyste handling etter hun hadde en nær døden-opplevelse på stedet.