Fylkesmannen opphever vedtak

I juli i år ga Røyrvik kommune tillatelse til barmarkskjøring med ATV. Nå har Fylkesmannen opphevet vedtaket.

JA BLE TIL NEI: Fylkesmannen opphevet et kommunalt vedtak der formannskapet i Røyrvik ga tillatelse til barmarkskjøring med ATV. 

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Formannskapet i Røyrvik ga i juni tillatelse til at en person kunne kjøre ti turer med ATV på barmark i forbindelse med næring.