Lever i uvisshet om framtidig ambulanseløsninger

Vil ha sykehusavklaring

Bindalinger og lekværinger kan måtte leve i uvisshet om sin framtidige ambulansesituasjon til neste sommer.

VALG: Dersom det regionale helseforetaket Helse Nord velger å bygge nytt sykehus i Mo i Rana, kan både Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Brønnøy velge Sykehuset Namsos som sitt lokale akuttsykehus. Men bindalingene vil nå ha en avklaring. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Etter framdriftsplanen skal det regionale helseforetaket Helse Nord avgjøre plasseringa av et nytt akuttsykehus for Helgeland i mai 2019.