– Dette har betydd alt for meg

Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter krever 2.000 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser i Norge. Ved Ytre Namdal Vekst er de ikke i tvil om at de behøver noen av disse.

For få hender: Ragnar Moen, daglig leder i Ytre Namdal vekst (her sammen med veileder Monika Hansvik) er klar i talen: Det er nok arbeidsoppgaver å ta av, men for få hender.  

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Per i dag er det 31 varig tilrettelagte arbeidsplasser i Nærøy og Vikna. Men behovet er vesentlig høyere, og det var dette vekstbedriften ville fortelle om da de inviterte til «Årets Viktigste Frokost» torsdag.