Sykehuset i Namsos har fått midler til å investere i nytt prosjekt

Ny teknologi skal minske fallskader

Tidligere tiltak mot fallulykker har ikke hatt ønsket effekt. Nå skal Sykehuset i Namsos gå nye veger for å få ned antallet fallskader.

Skal forebygge: Sykehuset i Namsos har fått midler til å investere i utstyr som skal forhindre fallskader hos pasienter. Fra venstre: Stein Erik Breivikås, leder ved Senter for virksomhetsstøtte i Helse Nord-Trøndelag, Therese Troset Engan, utviklingsleder i Helse Nord-Trøndelag, Hanne Heglum, avdelingsleder H5 C, Kari Sund Larsen, avdelingsleder H4 fellesposten og Lill Therese Tufthaug, avdelingsleder H5.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fallskader er den vanligste årsaken til at spesielt eldre skader seg både i og utenfor helseinstitusjoner. Gjennom et nytt kvalitetsforbedringsprosjekt skal Sykehuset i Namsos forebygge fallskader hos pasienter under innleggelse.