NA Helg

– Det er dette som er verdiskapning

Svein og Paul Arne Gaupen satser millioner på gården i Harangsfjorden. Bygdas 12 innbyggere er uten vegforbindelse, og er vant med at ting ikke går av seg selv.

DREAM TEAM: Paul Arne Gaupen (til høyre) og bror Svein Gaupen har gjort investeringer på gården for tre millioner. De lar seg ikke skremme av færre anløp med hurtigbåt og et synkende befolkningstall. Helt til langt ut på 1980-tallet gjorde de arbeidet på gamlemåten på Gaupa gård, mens nå har det kommet inn moderne utstyr som gjør at brødrene får en enklere arbeidshverdag. 

NAMDALSAVISA

– Du får meg ikke til å si at Harangsfjorden dør ut, sier Paul Arne Gaupen og slår handa i bordet.