40 år med elektrofag kan være over i Grong

– Går glipp av viktige fagfolk

Etter nesten 40 år med elektroundervisning i Grong, kan en epoke være over. Det bekymrer rektor.

VIKTIG NÆRHET: Sigrid Brauten (17) (til venstre), Roland Gåsbakk (16), Oddvin Kjenstadbakk (17) og Johannes Ankersen (18) kan bli blant de siste elektroelevene ved Grong videregående skole. Alle fire forteller at de ikke ville valgt elektroutdannelse i Namsos dersom tilbudet i Grong ikke hadde vært der. 

NAMDALSAVISA

GRONG: – Det er mer enn langt nok å reise til Grong for å gå på skole. Jeg tror ikke jeg ville valgt å gå elektro dersom tilbudet ikke fantes her i Grong, sier Roland Gåsbakk.