Statsadvokat mener Namsos kommune opptrer uforsvarlig

Etisk konflikt i retten

– Mitt anliggende er å ivareta samfunnets behov for vern, og Namsos kommune opptrer uforsvarlig når de vil redusere sikkerhetstiltakene rundt en person som har begått drap.

SAMFUNNSVERN: Statsadvokat Kaia Strandjord ba om fortsatt tvunget pskykisk helsevern for drapsdømt.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Utsagnet fra statsadvokat Kaia Strandjord falt under rettsforhandlingene i Namdal tingrett fredag, hvor saken egentlig handlet om hvorvidt en kvinne som ble dømt til tvungent psykisk helsevern etter å ha begått drap, fortsatt skal dømmes for tre nye år. Kvinnen bor i dag i en tilrettelagt bolig hvor hun er under døgnkontinuerlig tilsyn av til enhver tid to personer.