Uvær i Trøndelag har kostet nær 22 millioner kroner

Hittil i år er det meldt inn 298 naturskader i Trøndelag. Erstatningsutbetalingene er nærmere 22 millioner kroner.

  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Høststormene «Knud» og «Helene» samt en rekke perioder med store nedbørsmengder, har utløst erstatninger for godt over 200 millioner kroner på landsbasis, viser ferske tall fra Finans Norge og Norsk naturskadepool.


– Bjørka kom som i en sakte film mot huset

Mens Randi og kusina satt i sofaen og så på gamle bilder, hørte de et kraftig drønn. Like etter veltet ei svær bjørk på naboeiendommen mot huset de satt i.

 

Hittil i år er det registrert naturskader for nesten 440 millioner kroner, og over halvparten av erstatningene er knyttet til stormene i september.

Bare for stormen «Helene» er anslagene på erstatninger på boliger og innbo på rundt 140 millioner kroner så langt. I tillegg kommer vannskader relatert til overflatevann, samt skader på biler og båter som ikke er inkludert i disse tallene.


 

– I forhold til september i fjor snakker vi om langt over 400 prosent økning i registrerte naturskader. For Vestlandet ble september søkkvåt med en rekke nedbørsrekorder. Det er derfor ingen overraskelse at man finner de dyreste skadene og største erstatningene i Hordaland, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.


 

– De største erstatningene etter naturskadene for september dreier seg om stormskader. Deretter kommer erstatninger etter flom- og skredskader. Samlet sett er det ingen tvil om at Hordaland og Vest-Agder er de to fylkene som ble desidert hardest rammet, sier han.

Selv om det er vel tre måneder igjen av året blir det neppe rekord i antall erstatninger etter naturskader.

Uværsåret 2015 medførte så mye storm- og flomskader at det samlet sett ble utbetalt erstatninger for nær to milliarder kroner.

For å sette erstatningskostnadene i perspektiv kan en se tilbake på andre kostbare stormer:

«Dagmar» i 2011 – erstatningsutbetaling: 1.344 milliarder kroner.

«Nina» i 2015 – erstatningsutbetaling: 593 millioner kroner.

«Berit» i 2011 – erstatningsutbetaling: 417 millioner kroner.

«Synne» i 2015 – erstatningsutbetaling: 342 millioner kroner.

Flom- og skredskader som inntraff på Sørlandet i fjor: erstatningsutbetaling 344 millioner kroner.

Samlet er det hittil i år registrert 6.419 naturskader som har en kostnad på nær 440 millioner kroner.


Fylkesoversikt, antall naturskader/erstatninger hittil i år:

Østfold: 406 –  15.049 mill.kr.

Akershus: 626 –  23.139 mill.kr.

Oslo: 245 –  10.158 mill.kr.

Hedmark: 479 –  33.859 mill.kr.

Oppland: 338 –  21.658 mill.kr.

Buskerud: 240 –  11.905 mill.kr.

Vestfold: 184 –    8.072 mill.kr.

Telemark: 118 –    5.759 mill.kr.

Aust-Agder: 156 –    6.788 mill.kr.

Vest-Agder: 718 –  33.642 mill.kr.

Rogaland: 413 –  16.722 mill.kr.

Hordaland: 1.077 –  45.133 mill.kr.

Sogn og Fjordane: 219 –  12.028 mill.kr.

Møre og Romsdal: 226 –  12.697 mill.kr.

Trøndelag: 298 –  21.940 mill.kr.

Nordland: 446 –  22.985 mill.kr.

Troms: 162 –    4.714 mill.kr.

Finnmark: 139 –    5.020 mill.kr.


Klimaendringene gir mer nedbør og intens vær, og erstatningsutbetalingene etter værskader bare øker og øker.

Det er utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til værskader i Norge de ti siste årene, ifølge tall fra Finans Norge. De største kostnadene er knyttet til tusenvis av bygninger som får vannskader på grunn av økende nedbørsmengder.