Helgelandssykehuset støtter ikke ambulansebåt i Bindal

Vil bruke båt fra Vega

Helgelandssykehuset mener at en løsning med en ambulansebåt stasjonert på Vega er nok til å gi folk som bor vegløst i Bindal en trygg og god tjeneste.

FOLK LANGS FJORDEN: Mange steder i Bindal har det bodd folk på vegløse gårder. Om sommeren fylles husene igjen med folk, og da må det ifølge ordfører Britt Helstad være en ambulansebåt i beredskap. Det sier Helgelandssykehuset nei til å være med på å finansiere. 

NAMDALSAVISA

TERRÅK: Bindal kommune har i dag en avtale med JB Båtskyss AS om beredskap og drifta av en legeskyssbåt som også gjør tjeneste som ambulansebåt når det er behov for det.