Utbyggingstrinn fire i Skageåsen III er i startgropa, og mange er interessert:

Førstemann til mølla får drømmetomta

Det legges opp til hard konkurranse om boligtomtene i Skageåsen. At noen legger seg i kø for å sikre seg favorittomta, tas for gitt.

RIFT: Det kan blir rift om tomtene i Skageåsen. Derfor leggs det opp til konkurranse om å sikre seg sin favorittomt på kommunehuset torsdag 25. oktober.  Foto: Odd Egil Selnes

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Det ble en lang diskusjon om saken da den ble behandlet i formannskapet i Overhalla i begynnelsen av måneden. Politikerne endte opp med å forandre innstillinga på vesentlige punkter. Nå er det bestemt at det skal betales ens pris for samtlige 14 tomter, uansett attraktivitet og størrelse.

Konkurranse, ikke loddtrekning

Politikerne gikk heller ikke med på at det skulle foretas loddtrekning i tilfeller der to interessenter var ute etter samme tomt. Nei, de ville ha konkurranse, og konkurranse blir det.