Vinnere og tapere blant kommunene i statsbudsjettet:

Leka minst – Røyrvik mest

Statsbudsjettet handler mye om rammeover- føringer til kommunene. Hva kommunene får vil bety mye når de skal sette opp sine egne budsjetter.

LIKER DÅRLIG: Lekaordfører Per Helge Johansen liker dårlig at regjeringa i sitt forslag til statsbudsjett ikke vil øke overføringene til Leka. 

NAMDALSAVISA

LEKA/RØYRVIK: Kommunene i landet som helhet får ei økning på 2,3 prosent i overføringene fra staten. Isolerer vi kommunene i Trøndelag, så er prosenttallet litt høyere. Her forventes ei økning på 2,4 prosent.