Miljøbomba Trident Juncture

Hvorfor? En skulle kanskje tro at ei militærøvelse i Norge skulle foregå på vinters tid, da dette er naturforhold som mange NATO-land har minst erfaring med, skriver Torgeir Strøm (SV).  Foto: Forsvaret

NAMDALSAVISA

I oktober / november skal militærøvelsen Trident Juncture slippe sine ødeleggende miljøbomber over Midt-Norge. Våpenindustrien gnir seg i hendene mens vi som er opptatt av klimautfordringer og miljø fortviler i kapp med høstregnet. Med gedigne klimautslipp og store naturødeleggelser går militæralliansen NATO til angrep på våre barnebarns livsmiljø.

Finnes det ikke et snev av naturhensyn i NATOs militærstrategier? Å legge ei gigantisk militærøvelse med 45.000 mann, 150 fly, 60 større skip og hundrevis av tanks og tunge kjøretøy til det som vanlig vis er Norges «regntid», er helt uansvarlig. Det betyr stor skade på natur og biologisk mangfold gjennom sundkjøring av innmark, utmark og veger. Det betyr forstyrrelser for dyr og fugler.

En skulle kanskje tro at ei militærøvelse i Norge skulle foregå på vinters tid, da dette er naturforhold som mange NATO-land har minst erfaring med. Det vil vanlig vis føre til vesentlig mindre naturødeleggelser.

Fly, båter, tanks og lastebiler går på fossilt drivstoff. Med det store antallet kjøretøy, båter og fly under militærøvelsen, betyr det svært store utslipp av den skadelige klimagassen CO2. FNs klimaavtale fra 2015 har bedt hvert land om å redusere sine klimautslipp med 40 % innen 2030, og da med utgangspunkt i året 1990. Norge har fram til i dag bare økt sine klimautslipp.

Det haster virkelig med konkrete grep for å redusere våre utslipp. Trident Juncture er et motsatt grep, som vil øke våre klimautslipp.

Norge må ikke dilte etter USA og klimafornekteren Donald Trump. Klimafaren er større enn krigsfaren. De enorme pengesummene som brukes på militærøvelsa Trident Juncture burde vært brukt til viktige klimatiltak slik at våre barnebarn kan arve en grønn og trygg jordklode.