Vil bruke 73,1 milliarder på samferdsel

SATSER PÅ SAMFERDSEL: Jon Georg Dale sier regjeringas satsing på samferdsel binder landet tettere sammen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Regjeringas satsing på samferdsel binder landet tettere sammen. Vi bygger veg og jernbane i et tempo som aldri før, og vi satser på teknologi. Gjennom det skaper vi en enklere hverdag for folk flest, styrker næringslivets konkurransekraft, og utvider bo- og arbeidsregionene. Regjeringa foreslår å bruke 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er en økning på 5,4 milliardar kroner – eller 7,9 prosent fra saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet økt med hele 75 prosent siden 2013, sier samferdselsminister Jon Georg Dale som sammen med regjeringa legger fram statsbudsjettet for 2019 mandag.


Leka-ordføreren: – Det er skuffende, og føles veldig urettferdig

Fylkeskommunen og trønderske kommuner får nesten 900 millioner kroner mer i frie inntekter neste år. Men Leka får ikke nyte godt av denne veksten.

 

Dette får Trøndelag i statsbudsjettet

Her er en oversikt over hva statsbudsjettet vil bety for Trøndelag – hentet fra statsbudsjettets hjemmeside.


 – God infrastruktur er ei investering i framtidig velferd. I 2019 foreslår regjeringa å bruke 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Av dette går 65,2 milliardar kroner til å følge opp Nasjonal transportplan 2018-2029. Hovedprioriteringene våre i samferdselsbudsjettet tar også utgangspunkt i hovedmålene i Nasjonal transportplan, med bedre frakommelighet for personer og gods i hele landet, færre transportulykker og lavere utslipp av klimagasser, sier Dale.