Avviser at kommunen opptrer uforsvarlig når det gjelder omsorg for drapsdømt kvinne

– Hvem skal finansiere de ti millioner kronene det koster å ha et solid sikkerhetsopplegg?

Hva er helse og omsorgstjenester og hva er samfunnsvern? Det er essensen i konflikten mellom Namsos kommune og Helse Nord-Trøndelag om opplegget rundt en drapsdømt kvinnelig innbygger i Namsos.

DRAP: Det var ved Namsos bo- og velferdssenter i januar 2012 at kvinnen knivstakk en annen kvinnelig beboer slik at hun døde av skadene. Drapskvinnen ble dømt til tvungent psykisk helsevernARKIVFOTO  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Rundt ti millioner kroner per år koster det å ha et forsvarlig sikkerhetsopplegg med 20 personer i døgnkontinuerlig turnus rundt den drapsdømte kvinnen. Namsos kommune har i lang tid ligget i strid med Helse Nord-Trøndelag om hvem som skal ha ansvar for sikkerhetsopplegget og hvem som skal ta regninga.